English
HERMES Danışmanlık
HERMES Arkeoloji Çevre Ve Sosyal Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.

HERMES Danışmanlık, arkeoloji konusunda edinilen 17 yıllık tecrübe ve birikimin, kurumsal düzeyde paylaşılması için kurulmuştur.

Etkin planlama ve işbirliği ile kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik yönetim uygulamalarını hayata geçirmek isteriz. Devamı

Hizmetlerimiz

Ulusal ve Uluslararası Projeler için ÇED & ÇSED Raporlarında Arkeoloji & Kültürel Miras Bölümlerinin, Yönetim Planlarının ve Rastlantısal Buluntu Prosedürlerinin Hazırlanması, Yatırımcı Firmalar için Teknik Destek Sağlanması
Boru Hattı, Otoyol, Demiryolu vb. Tüm Yatırım Projeleri için Güzergah Belirleme Çalışmaları, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Müze Müdürlükleri ile Saha Gezileri, Kurum Görüşlerinin Alınmasının Sağlanması
Yatırımcı kuruluşlar için Sosyal Etki Değerlendirme Raporları (SED), Paydaş Katılım Planlarının Hazırlanması, Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması
Belgeleme Amaçlı Drone Kullanılarak 4K Çekimlerin Yapılması
Yatırımcı Firma ve Kurumlar için Arkeolojik Kurtarma Kazıları ve Deneme Sondajları, Müze Müdürlüklerine Teknik Destek Sağlanması
3. Taraf Arkeolojik Saha Gözlemlerinin Yapılarak Yatırımcı Kuruluşa Raporlanması

Kültürel mirasımızı

önemsiyoruz ve gelecek

nesillere taşıyoruz

Mithras Tapınağı (Mithraeum) Zerzevan Kalesi’nde Keşfedildi

Hristiyanlığın rakip gördüğü Mithras dinine ait bilinen son tapınak 2014 yılında başlatılan ve hali hazırda devam eden Zerzevan Kalesi kazılarında 2017 yılında tesadüfen keşfedildi. Kazılar Dicle Üniversitesi, Arkeoloji Bölüm Başkanlığı tarafından, Doç. Dr. Aytaç COŞKUN Başkanlığında devam ettirilmektedir. Zerzevan Kalesi, Roma Dönemine ait ve dünyanın en iyi korunmuş sınır garnizonu. İlk olarak Milattan Önce 882 yılından

Devamı

Dünyadaki ilk beyin ameliyatının, genç bir kadına ve Anadolu’da yapıldığını biliyor musunuz?

Dünyadaki ilk beyin ameliyatının, genç bir kadına ve Anadolu’da yapıldığını biliyor musunuz? Aşıklı Höyük avcı, toplayıcı ve göçerlerin yerleşik hayata geçtiği Orta Anadolu’da bilinen ilk köydür. Aşıklı halkı, esas olarak avcı ve toplayıcı bir topluluk olmanın yanı sıra ilk tarım topluluklarındandır. On bin yıllık geçmişe sahip Aşıklı Höyükte, mimarlık tarihi açısından dörtgen planlı kerpiç mimarisinin en eski örneği

Devamı