English
HERMES Danışmanlık
HERMES Arkeoloji Çevre Ve Sosyal Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.

HERMES Danışmanlık, arkeoloji konusunda edinilen 17 yıllık tecrübe ve birikimin, kurumsal düzeyde paylaşılması için kurulmuştur.

Etkin planlama ve işbirliği ile kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik yönetim uygulamalarını hayata geçirmek isteriz. Devamı

Hizmetlerimiz

Ulusal ve Uluslararası Projeler için ÇED & ÇSED Raporlarında Arkeoloji & Kültürel Miras Bölümlerinin, Yönetim Planlarının ve Rastlantısal Buluntu Prosedürlerinin Hazırlanması, Yatırımcı Firmalar için Teknik Destek Sağlanması
Boru Hattı, Otoyol, Demiryolu vb. Tüm Yatırım Projeleri için Güzergah Belirleme Çalışmaları, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Müze Müdürlükleri ile Saha Gezileri, Kurum Görüşlerinin Alınmasının Sağlanması
Yatırımcı kuruluşlar için Sosyal Etki Değerlendirme Raporları (SED), Paydaş Katılım Planlarının Hazırlanması, Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması
Belgeleme Amaçlı Drone Kullanılarak 4K Çekimlerin Yapılması
Yatırımcı Firma ve Kurumlar için Arkeolojik Kurtarma Kazıları ve Deneme Sondajları, Müze Müdürlüklerine Teknik Destek Sağlanması
3. Taraf Arkeolojik Saha Gözlemlerinin Yapılarak Yatırımcı Kuruluşa Raporlanması

Kültürel mirasımızı

önemsiyoruz ve gelecek

nesillere taşıyoruz


Hakkımızda

HERMES Danışmanlık, arkeoloji konusunda edinilen 17 yıllık tecrübe ve birikimin, kurumsal düzeyde paylaşılması için kurulmuştur. Etkin planlama ve işbirliği ile kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik yönetim uygulamalarını hayata geçirmek isteriz.

Enerji, ulaşım ve çeşitli yatırım sektörleri başta olmak üzere, inşaat projeleri için arkeolojik durum değerlendirme, kültürel miras yönetim planları ve rastlantısal buluntu prosedürlerinin hazırlanması, arkeolojik yüzey araştırmaları, deneme sondajı çalışmaları ve arkeolojik kurtarma kazıları konularındaki deneyimlerimiz yeni çalışmalarımıza yön veriyor ve öğrenerek gelişmekten vazgeçmiyoruz.

Ulusal ve uluslararası çevresel ve sosyal performans standartlarında ihtiyaç analizleri, fizibilite çalışmaları, stratejik planlama yapma, uygulama, izleme ve değerlendirme ihtiyaçlarınız için çözüm ortağı olarak çalışıyoruz.

2020 Yılında Kurulan Firmamız Bünyesindeki İş Alanları

» Kültür ve Turizm Bakanlığı birimlerinin izinleri, müze müdürlükleri denetiminde arkeolojik kurtarma kazıları, deneme sondajları,» Arkeoloji ve çevre konularında ihtiyaç analizleri ve projeler için fizibilite çalışmalarının yapılması,

» Arkeolojik Risk Yönetimi,

» Kültürel Miras Yönetim Planlarının hazırlanması,

» 3. taraf Arkeolojik İzleme,

» Arkeolojik Durum Değerlendirme raporlarının hazırlanması,

» Yerel Kurumlar ile ilgili çalışmalar (Arkeolojik çalışma protokollerinin hazırlanması, Müze görüşmeleri, müzeler ile ilgili faaliyetler, yatırımcı adına Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Toplantılarına katılım vb),

» Arkeolojik alanlar ile ilgili kurum görüşlerinin ve izinlerin alınması ve gerekli takiplerin yapılması.

» Ulusal ve Uluslararası Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) çalışmaları için arkeoloji ve sosyal etki değerlendirme raporlarının hazırlanması,» Arazi edinimi iyileştirme çalışmaları,

» Geçim Kaynaklarını İyileştirme Planı,

» Yeniden Yerleşim Eylem Planı,

» Paydaş Katılım Planı,

» Sosyoekonomik İzleme çalışmaları,

» Sosyal Sürdürülebilirlik çalışmaları.

 

Engin ÇOŞARUzman Arkeolog

Engin ÇOŞAR, arkeoloji konularında ve arkeolojik yüzey araştırmaları konusunda oldukça deneyimlidir. 2002 – 2010 yılları arasında Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL Başkanlığında ki Çanakkale – Apollon Sminteheion Kutsal alanı ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti – Salamis Antik Kenti kazılarında saha sorumlu arkeoloğu olarak görev almıştır. Ayrıca, antik kentin mimari çizimleri için Total Station kullanarak verilerin sayısal ortama aktarılması konularında uzun yıllar çalışmıştır.

Engin ÇOŞAR, 2010-2014 yılları arasında DOKAY – ÇED Çevre Mühendisliği firmasında arkeoloji uzmanı olarak çalışmıştır. Bu firma bünyesinde, Türkiye’de birçok ilde ve Kuzey Irak’ta arkeolojik yüzey araştırması gerçekleştirmiş olup, farklı sektörlerden özel şirketler için yatırım öncesi danışmanlık, ÇED raporlarının hazırlanması, saha ile ilgili faaliyetlerin organizasyonunun yürütülmesi gibi işlerde görev almıştır. Ayrıca, uluslararası projeler için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme raporlarının arkeoloji bölümlerinin yazılması, arazi-saha faaliyetlerinin organizasyonu, kurumların saha gezileri, arkeolojik alan tespitleri sonrasında tescil işlemleri konusunda kurumlara destek olan işler yapmıştır.

Engin ÇOŞAR, 2014 yılında TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesinde Arkeoloji Uzmanı olarak göreve başlamış olup bu görevi 3 yıl boyunca sürdürmüştür. 2017 yılından 2020 yılı sonuna kadar ise aynı şirket bünyesinde Kıdemli Arkeoloji Uzmanı olarak görevine devam etmiştir. Şirket bünyesinde, arkeoloji müteahhitlerinin yönetimi, saha inşaat çalışmalarının denetimleri, arkeoloji müteahhitlerine ait kontratların yürütülmesi, kurtarma kazısı faaliyetlerinin organizasyonu, denetlenmesi, inşaat faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması, güzergâh yürüyüşleri, yüzey araştırmaları, güzergâh değişikliklerinin planlanması ve alternatif güzergâh analizleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile toplantılar, ilgili kültür varlıklarını koruma bölge kurulu müdürlüğü toplantılarına bizzat katılım, müze müdürlükleri ile toplantılar, ilgili kurumlarla saha gezisi organizasyonları gibi işler yürütmektedir. TANAP bünyesinde çalıştığı 7 yıllık süreçte ve proje kapsamında toplam 4 kitap basılmasını sağlamış, bu kitapların iki tanesinde editörlük yapmıştır. Proje inşaat çalışmalarında keşfi yapılan eserlerin bazıları için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü özel izni ile arkeolojik replikalar hazırlatarak proje tanıtımına katkı sağlamış, arkeoloji konularında farkındalık yaratmıştır. Bununla birlikte, Bandırma Müze Müdürlüğü içerisinde TANAP Proje eserlerinin yer aldığı bir arkeoloji teşhirinin açılmasını sağlamıştır.