English
HERMES Danışmanlık
HERMES Arkeoloji Çevre Ve Sosyal Danışmanlık Hiz. Ltd. Şti.

HERMES Danışmanlık, arkeoloji konusunda edinilen 17 yıllık tecrübe ve birikimin, kurumsal düzeyde paylaşılması için kurulmuştur.

Etkin planlama ve işbirliği ile kurumsal ihtiyaçlarınıza yönelik yönetim uygulamalarını hayata geçirmek isteriz. Devamı

Hizmetlerimiz

Ulusal ve Uluslararası Projeler için ÇED & ÇSED Raporlarında Arkeoloji & Kültürel Miras Bölümlerinin, Yönetim Planlarının ve Rastlantısal Buluntu Prosedürlerinin Hazırlanması, Yatırımcı Firmalar için Teknik Destek Sağlanması
Boru Hattı, Otoyol, Demiryolu vb. Tüm Yatırım Projeleri için Güzergah Belirleme Çalışmaları, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Müze Müdürlükleri ile Saha Gezileri, Kurum Görüşlerinin Alınmasının Sağlanması
Yatırımcı kuruluşlar için Sosyal Etki Değerlendirme Raporları (SED), Paydaş Katılım Planlarının Hazırlanması, Yeniden Yerleşim Eylem Planı hazırlanması
Belgeleme Amaçlı Drone Kullanılarak 4K Çekimlerin Yapılması
Yatırımcı Firma ve Kurumlar için Arkeolojik Kurtarma Kazıları ve Deneme Sondajları, Müze Müdürlüklerine Teknik Destek Sağlanması
3. Taraf Arkeolojik Saha Gözlemlerinin Yapılarak Yatırımcı Kuruluşa Raporlanması

Kültürel mirasımızı

önemsiyoruz ve gelecek

nesillere taşıyoruz


TANAP Arkeoloji Faaliyetleri Değerlendirmesi

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), Azerbaycan doğalgazının Türkiye ve Avrupa’ya iletilmesini amaçlayan Güney Gaz Koridorunun bir parçası, ancak en büyük olanıdır. Proje faaliyetleri, Türkiye geneli düşünüldüğünde toplamda 4 ayrı kısımda değerlendirilmiş olup her bir bölümün inşaat faaliyetleri ayrı bir müteahhit tarafından yapılmıştır. Projenin başlangıç noktası (0+00 km noktası) olan Ardahan ili, Posof ilçesi olup, Edirne ili İpsala ilçesi ise 1850. km’de bitiş noktası olmuştur.

Türkiye sathı boyunca yeraltına döşenecek borular ile bu amaca ulaşmayı kendisine gaye edinmiş olan TANAP’ın diğer hedeflerinden biri ise ülkenin kültürel mirasının ve arkeolojik bulgularının korunması olmuştur. Türkiye’de yaklaşık 1850 km’lik bir güzergâh üzerinde ve beş yıl boyunca sürdürülen çalışmalar neticesinde çok sayıda yeni arkeolojik saha tespit edilmiştir.

Projenin ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporu kapsamında yapılan yüzey araştırmalarında toplam 106 adet arkeolojik saha keşfedilmiş olup boru hattı güzergâhı bu lokasyonlara göre belirlenmiştir. Tespit edilen alanların birçoğu ilgili koruma kurullarınca tescil edilerek koruma altına alınmıştır.

Projenin inşaat çalışmaları esnasında ise 48 adet hiç bilinmeyen yeni arkeolojik saha keşfedilerek bilim dünyasına kazandırılmıştır. Proje kapsamında ve Müze Müdürlükleri denetiminde toplam 25 kurtarma kazısı yapılarak çok sayıda arkeolojik yerleşim ve 1200’ü aşkın arkeolojik eser Türkiye Kültür Envanterine kazandırılmıştır.

Arkeoloji konusunda yapılanlar sadece kazılarla sınırlı kalmamıştır. Kazıların tamamlanması ile birlikte ilgili Müze Müdürlüklüleri ile birlikte kitaplar hazırlanarak bilim dünyasına kazandırılmıştır. Bu kitaplar yayınlandığı yıllara göre sırasıyla;

– Kütahya Müzesi Yıllığı, 2017
– Karaz’dan Büyük İskender’e Erzurum Ovası’nda Yeni Bir Keşif, ALAYBEYİ HÖYÜK
– Mysia’dan Üç Nekrepolis, Üzümlü, Kalebayır, Şevketiye
– Anadolu Medeniyetlerinin Saklı Tanıkları, TANAP Doğalgaz Boru Hattı Projesi, Arkeolojik
Kurtarma Kazıları (yayın aşamasında)